யோகாசனம்

ரங்கராட்டின ரகசியம் : மாஸ்டர் பாஸ்கர்

சுகப் பிரசவத்திற்கு இலகு யோகா….!!
THE BEST EXERCISES TO TREAT LOWER BACK PAIN

குண்டலினி தியானமும் 7 சக்கரங்களும்
கண்களைக் காக்கும் யோகா!
ஓங்காரம் (பிரணவம்)
நாள் முழுவதும் சுறுசுறுப்பாய் இயங்கிட
கெகல் பயிற்சி KEGEL EXERCISE
இலகுவான யோகாசனப் பயிற்சி
யோகாசனம் வகைகள்
தியானம்
தியானம்

பிராணயாமம்
யோகாசனம்- அறிமுகம்
நாடி சுத்தி
யோகாசனக்தின் பயன்கள்
யோகாசனம் செய்வதற்கு முன்பும்.. பின்பும்..
சூர்ய நமஸ்கார-ஆசன நிலைகள்
இளமை தோற்றத்தை தரும் உடற்பயிற்சிகள்
யோகா: காலங்களைக் கடந்த அறிவியல்
யோகா: வாழ்வை அனுபவிப்பதற்கான கலை
நோயின்றி வாழ நடைப்பயிற்சி

உடற்பயிற்சி தரும் உற்சாகம்
விரல்களும் மருத்துவமும்
மருத்துவக் கலை..! மரணக் கலை..! வர்மக் கலை !!
மாரடைப்பை தடுக்க அபான வாயு முத்திரை
யோகா முத்திரைகள்
மூச்சுக்காற்றே மூலதனம்
மனிதனுக்குள் ஒளிந்திருக்கும் புதையல்
மன அழுத்தம் விலக ஆசனப் பயிற்சிகள்
யோகப் பயிற்சி தான் காயகல்பம் யோகம்
யோகாசனம்

சித்தர்கள் வகுத்த மூச்சுக்கணக்கு
தோப்பு கர்ண சிகிச்சை
மூளையைக் காக்கும் தோப்புக்கரணம்

தொகுப்பு – thamil.co.uk