தானியங்கள்

“எதற்காக மாற வேண்டும் சிறுதானியங்களுக்கு”
உடலுக்கு வலிமை தரும் சிறுதானியங்கள்
தானியங்கள் எதற்காக தவிடு நீக்கப்படுகிறது?
புத்துணர்வு தரும் தானியங்கள்

அரிசி, தானியங்கள்
அரிசி வகைகளும் அதன் குணங்களும்
அரிசி சோறு ஆபத்தா? ஒரு சிறப்பு பார்வை BENEFITS OF RICE
சர்க்கரை நோயை தடுக்கும் கைக்குத்தல் அரிசி

கம்பு
சாமை
கேழ்வரகு
குதிரைவாலி
வரகு – சத்துக்கள், சமையல்

முளைதானிய உணவு
கொண்டக்கடலை
கொள்ளு
கொள்ளு

துவரை
சோளம்
கோதுமை
உளுந்து

காடைக்கண்ணி/ ஓட்ஸ் – OATS
சோயா
பாசிப்பயறு

தொகுப்பு – thamil.co.uk