தமிழர்கள் கண்டறிந்த தசமக் கணக்கீடு !

tamil numbers
ரோமானியர்களும் சீனர்களும்தான் உலகில் முதல்முறையாக எண்களை உருவாக்கினர் என்று வரலாற்றில் புருடா விடுகிறார்கள். ஆனால் தமிழினம் 2000 ஆண்டுகளுக்கு முன்பே தசமக் கணக்கீடு முறையை (Decimal Calculation) தனது எண்ணியலில் வைத்திருந்தது. தமிழர்களின் தசமக் கணக்கீட்டு முறைய இன்று ரோமானியர்களும் சீனர்களும் ஆய்வு செய்தால் உலகிற்கு எண்களை வழங்கியவன் தமிழனே என மாற்றுக் கருத்திருல்லாமல் ஒப்புக்கொள்வார்கள். இத்தனை நுண்ணிய தசமக் கணக்கீட்டை தமிழன் உருவாக்க வேண்டிய தேவை எங்கிருந்து வந்தது என்ற கேள்வி எழலாம். அதிலேதான் தமிழனது கலை, கலாச்சார வாழ்வின் பெருமை அடங்கியிருக்கிறது. பிரமாண்ட கோவில்களையும், அரண்களையும் கட்டிய தமிழனுக்கு கலைவேலைப்பாடுகளை அளக்கத் தசமக் கணக்கீடு கண்டிப்பாகத் தேவை.

கோயிற் சிற்பங்களில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான நுணுக்கமும் நுட்பமும் நிறைந்த வேலைப்பாடுகள், மண்டபங்களில் ஆயிரக்கணக்கில் நிறைந்திருந்த தூண்கள் என ஒரு நூல் இழை கூட கோணல் இல்லாமல் கட்டபட்ட பிரமாண்ட கட்டடங்களின் வேலைபாடுகளுக்கு கணக்கு முறை மிக அவசியமாக இருந்தது.

அப்படிப் பட்ட நம் கணக்குமுறையை தெரிந்து கொள்ளுங்கள்… தமிழ் எண்ணியல் தசமக் கணக்கீட்டு முறை 1 – ஒன்று 3/4 – முக்கால் 1/2 – அரை கால் 1/4 – கால் 1/5 – நாலுமா 3/16 – மூன்று வீசம் 3/20 – மூன்றுமா 1/8 – அரைக்கால் 1/10 – இருமா 1/16 – மாகாணி(வீசம்) 1/20 – ஒருமா 3/64 – முக்கால்வீசம் 3/80 – முக்காணி 1/32 – அரைவீசம் 1/40 – அரைமா 1/64 – கால் வீசம் 1/80 – காணி 3/320 – அரைக்காணி முந்திரி 1/160 – அரைக்காணி 1/320 – முந்திரி 1/102400 – கீழ்முந்திரி 1/2150400 – இம்மி 1/23654400 – மும்மி 1/165580800 – அணு -> 6,0393476E-9 -> nano = 0.000000001 1/1490227200 – குணம் 1/7451136000 – பந்தம் 1/44706816000 – பாகம் 1/312947712000 – விந்தம் 1/5320111104000 – நாகவிந்தம் 1/74481555456000 – சிந்தை 1/489631109120000 – கதிர்முனை 1/9585244364800000 – குரல்வளைப்படி 1/575114661888000000 – வெள்ளம் 1/57511466188800000000 – நுண்மணல் 1/2323824530227200000000 – தேர்த்துகள். இவ்வளவு நுண்ணியமான தசமக் கணிதம் தமிழரின் பண்பாட்டில் பயன்பாட்டில் இருந்ததை எண்ணி, இன்றைய கல்குலேட்டர் தமிழன் பெருமை கொள்ள வேண்டும்.

tamil numbers