பதிமுகம்

பதிமுகம்மூலிகையின் பெயர் – பதிமுகம்
வேறுபெயர்கள்– சப்பான் மரம்,. பதாங்கம், பதாங்கா, கிழக்கிந்திய செம்மரம், சாயக்கட்டா.
தாவரப்பெயர்– சிசால்பினேசப்பான், CAESALPINIA SAPPAN
தாவரக் குடும்பம் – சிசால்பினேசி

வளரும் தன்மை– இந்தியா மற்றும் மலேசியாவைத் தாயகமாக் கொண்டது பதிமுகம். தமிழ்நாடு, கேரளா, கர்நாடகா, ஆந்திரா, மேற்குவங்காளம் போன்ற மாநிலங்களில் சாகுபடி செய்யப்பட்டு வருகிறது. இதற்கு செம்புறை மன் உகந்தது.

முட்களுடன் பத்து மீட்டர் உயரம் வளரும் குறு மரம். இதன் குறுக்களவு சுமார் 15.30 செ.மீ. விட்டமாகும். ஒரு வருடத்தில் செடிகள் 3-5 மீட்டர் உயரம் வரை வளரும்.

இலைகள் இளம் பச்சை நிறமுடைய கூட்டிலைகளாக முதல் வருடத்திலேயே பூக்க ஆரம்பிக்கும்.

பதிமுகம் விதைகள்கவர்ச்சியான இளமஞ்சள் நிறமுடைய பூக்கள், காய்கள் 15 நாட்களில் தோன்ற ஆரம்பிக்கும். மூன்று மாதங்களில் முற்றுகின்றன.

ஒவ்வொரு காயிலும் கரும்பழுப்பு நிறமுடைய 3-4 விதைகள் இருக்கும். இது வறட்சியைத் தாங்கி பல்வேறுபட்ட கால நிலையிலும் வளரும்.

இது வறண்ட வெப்ப மண்டலம், மற்றும் மித வெப்ப மண்டலப் பகுதிகளில் சிறப்பாக வளரும். இந்த மரம் முதிர்வடைவதற்கு 8 வருடமாகும். இது விதை வழி இனப்பெருக்கம் செய்யப்படுகிறது.

பயன்படும் உறுப்புக்கள் – இலை,பட்டை, மரத்தண்டு, பூக்கள், வேர் பாகங்கள். (சமூலம்).

CAESALPINIA SAPPANமருத்துவ பயன்கள்

இதன் மரக்கட்டைத் தூளை உபயோகித்து மிகச்சிறந்த தண்ணீர் சுத்திகரிப்பானாக கேரள மாநிலத்தில் 95% வீட்டிலும், உணவகத்திலும் தினமும் குடிதண்ணீர் சுத்திகரிக்கப்படுகிறது.

அரிய மருத்துவ குணமிக்க இம்மரத்திலிருந்ந்து தயாரிக்கப்படும் ஆயுர்வேத மருந்துகளால் குறிப்பிட்ட வகையான புற்றுநோய் குணமாகிறது.

சர்கரை நோய் கட்டுப்படுகிறது.

இரத்த அழுத்தம் கட்டுப்படுத்தப் படுகிறது.

சிறுநீரகக் கோளாறுகள் சீரடைகிறது.

மூலநோய் குணமடைகிறது.

கொழுப்பு விகிதம் சமச் சீராகிறது.

வயிறு சம்மந்தமான நோய்களுக்குச் சரியான பலனளிக்கின்றது.

சரும நோய் குணமாகிறது.

பதி முகம்பூ, இலைகள், ஒப்பனை அழகு சாதனப் பொருட்களாகிறது. இயற்கையான நிறமேற்றுப் பொருளுக்கான அதி அற்புத உற்பத்திப் பொருளாகிறது 1000 மடங்கு எதிர்கால தேவையை நிவர்தி செய்யும்திறன் மிக்கது. இதன் மையத்தண்டில்அடங்கியுள்ள ‘பிரேசிலின்’ என்ற சிகப்புச் சாயம் காற்றில் பிராணவாயுவுடன் சேரும்போது ‘பிரேசிலியன்’ வண்ணமாக மாறுகின்றது. இச்சாயம் நீர், வெளிச்சம் மற்றும் வெப்பத்தால் பாதிப்படையாத, அரிப்பினை உண்டாக்காத முகப்பூச்சுக்கள் தயாரிப்பில் பயன்படுகிறது.

முதிர்ந்த மரத்தின் மையப்பகுதியினின்று பெறப்படும் சாயம் தோல், பட்டு, பருத்தியிழை, கம்பளி, நார், காலிகோ, அச்சுத்தொழில், மரச்சாமான்கள் வீட்டுத்தரை, சிறகு, மருந்துகள் மற்றும் பல்வேறுபட்ட கைவினைப் பொருட்களை வண்ணமூட்டப் பயன்படுத்தப் படுகிறது. பத்தமடை கோரைப் பாய்கள் பதிமுக வண்ணத்தால் சாயமூட்டப்பட்டு ஏற்றுமதி செய்யப்படுகின்றன. பதிமுகசாயம் ‘கயா’ என்னும்மரச் சாயமுடன் கலக்கும் போது கறுப்பு, ஊதா மற்றும் சிகப்பு வண்ணச் சாயங்கள் உருவாக்கப்பட்டு அவை பனைஒலை, மற்றும் தாழை, கைவினைப் பொருட்களை வண்ணமூட்டப் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

சாயங்கள்இந்திய மருத்துவத்தில் பயன்படும் ‘லூக்கோல்’ என்னும் மருந்தில் பதிமுகம் பயன்படுத்தப் படுகின்றது. இது கற்பப்பையினுள் கருவி மூலம் சோதனை செய்யும் போது உதிரம் கொட்டுதல் போன்றவற்றை மட்டுப் படுத்துகிறது.

இலைகளினின்று பிரித்தெடுக்கப்படும் எண்ணெய் பக்டீரியா, பூஞ்சணம், போன்றவற்றிக்கு எதிராகப் பயன்படுகின்றது.

மிக அதிக அளவில் கரியமில வாயுவை கிரகித்துக் கொள்வதுடன் மிக அதிக அளவில் பிராண வாயுவை வெளிப்படுத்தி சுற்றுப்புறச் சூழலை அற்புதமாக பாதுகாக்கிறது.

மழை வளத்தைத் தூண்டுகிறது.

-மூலிகை வளம்