அணியிலக்கணம் – தொடர்- 60

அணியிலக்கணம் – தொடர்- 60 ********************************* “தண்டியலங்காரம்” – பொருளணியியல் **************************************** தண்டியலங்காரம் – மூலமும் பழைய வுரையும் பொருளணியியல் – 36 ************************************* பரிவருத்தனை அணி ************************ தண்டியலங்காரத்தில் முப்பத்தியிரண்டாவதாகக் கூறப்படும் அணி, பரிவருத்தனை அணி ஆகும். ஒரு பொருளைக் கொடுத்து, வேறு ஒரு பொருளைக் கைம்மாறாகக் கொள்ளும் செய்தியைச் சொல்லுவது பரிவருத்தனை என்னும்…

அ – வரிசை

இரேவல் சின்னி — REVAL CINNI வேறு பெயர் – பேதிக் கிழங்கு, மஞ்சட் சீனிக் கிழங்கு, வரியாத்து கிழங்கு,நாட்டு ரேவல் சின்னி. ( RHEUME MODI, R. ACUMINATUM, R. AUSTRALE, R. MOORCRO OF TICANUM, R. SPECI FORME ) ஆங்கிலப் பெயர் – HIMALAYAN – RHUBARB தாவரவியல் பெயர்…

கோவிலில் மணிகள்

கோவிலில் மணிகள் ****************************** மக்கள் கோவிலுள் உல் பிரகாரத்தில்(கார்ப கிரகாம்) நுழையும் பொழுது மணி ஒலி எழுப்புவார்கள். ஆகம சாஸ்திரத்தின் படி மணி ஒலி துஷ்ட சக்திகளை துரத்தி கடவுளை நீங்கள் இனிமையாக தரிசிக்கலாம். இதற்கு பின்னுள்ள அறிவியல் காரணம், மணி ஒலி மனதின் சஞ்சலங்களை துயிமை படுத்தி பக்தி நோக்கத்தில் நம்மை கூர்மை படுத்துகிறது….

பிரதானமாக இசைக்கருவிகளை நான்கு வகையாக பிரிப்பர்

http://www.nathalaya.co.uk/instruments/percussion/kanjira http://jsprasu.blogspot.co.uk/2009/03/blog-post_3056.html பிசையும் மண்ணில் இசை  மானாமதுரை: மரம் அசைந்தால் ஓசை வரும், மண்ணை பிசைந்தால் இசை வருமா… வருமே, நம்ம மானாமதுரையில். ஆம்; இங்கு தயாராகும், கர்நாடக இசைக்கருவி கடத்திலிருந்து எழும் இசைக்கு நிகர் வேறில்லை. கடம் வித்வான் “விக்கு’ விநாயக்ராம் மூலம் ஐ.நா., சபையில் இசைத்து,நம் இந்திய மண்ணுக்கு பெருமை சேர்த்தது மானாமதுரை…

சங்கம் மருவிய காலம் – சிலப்பதிகாரம் 2 : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

சங்கம் மருவிய காலம் – சிலப்பதிகாரம் 2 : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 49 பழந்தமிழிசையில் பண்கள் சங்கம் மருவிய காலம் (300-700) சிலப்பதிகாரம் – 6 சிலப்பதிகாரம் தமிழரின் இசையறிவுக் கருவூலம் அரங்கேற்றுக்காதை இசை ஆசான் “யாழுங் குழலுஞ் சீரும் மிடறுந் தாழ்குரல் தண்ணுமை ஆடலொ டிவற்றின் இசைந்த பாடல் இசையுடன் படுத்து வரிக்கும் ஆடற்கும் உரிப்பொருள் இயக்கித்…

சங்கம் மருவிய காலம் - சிலப்பதிகாரம் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

சங்கம் மருவிய காலம் – சிலப்பதிகாரம் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் – உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 40 சங்கம் மருவிய காலம் (300-700) கி.பி 300-கி.பி 700 வரை தமிழ் இலக்கிய வழக்கத்தில் சங்கம் மருவிய காலம் எனப்படுகிறது. இக்காலத்திலேயே பெளத்த சமண தமிழ்க் காப்பியங்கள் தோன்றலாயின. பெளத்த தமிழ்க் காப்பியங்கள் சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை குண்டலகேசி சமண தமிழ் காப்பியங்கள்…

சங்கம் மருவிய காலம் - பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

சங்கம் மருவிய காலம் – பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் – உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை –  பழந்தமிழிசையில் பண்கள் சங்கம் மருவிய காலம் (300-700) பதினென்கீழ்கணக்கு நூல்கள் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல்கள் குறித்த வெண்பா “நாலடி, நான்மணி, நா நாற்பது, ஐந்திணை, முப்பால், கடுகம், கோவை, பழமொழி, மாமூலம், இன்னிலைய காஞ்சியோடு,ஏலாதி என்பவே, கைந்நிலைய வாம்கீழ்க்கணக்கு.” கி.பி 300-கி.பி 700…

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் - பஞ்சமரபு : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

பழந்தமிழிசையில் பண்கள் – பஞ்சமரபு : சிறீ சிறீஸ்கந்தராஜா

தமிழிசைப்பண்கள் உலகின் முதல் இசை தமிழிசையே!! இசைத்தமிழின் தொன்மை – 37 பழந்தமிழிசையில் பண்கள் பஞ்சமரபு “பண்ணோர் பதினேழாம் பண்ணியல் பத்தேழாம் எண்ணுந் திறமிரண்டும் பத்தென்ப – நண்ணிய நாலாந் திறத்திற மோர் நான்கு முளப்படப் பாலாய பண் நூற்றுமூன்று.” பஞ்சமரபு நூலின் ஆசிரியர் அறிவனார் இந்த விளக்கத்தை ஒரு வெண்பாவில் தருகிறார். சங்க இலக்கியங்களில்…