வரலாற்றுக்கு முற்பட்ட வன்னிப் பண்பாடு : சிவ தியாகராஜா

கால ஒழுங்கு (Chronology) இந்திய-இலங்கை மண்ணில் மனித இனங்கள்: இ.மு. 600,000 வன்னியில் பழைய கற்கால மக்கள்: இ.மு. 125,000 நவீன மனிதனின் (homo sapiens) வருகை: இ.மு. 60,000 இடைக் கற்கால ஆரம்பம்: இ.மு. 33,000 இலங்கை தனித்தீவாகப் பிரிதல்: இ.மு. 7,000 இரும்புக்கால ஆரம்பம்: இ.மு. 3,380 வரலாற்றுக்கால ஆரம்பம்: இ.மு. 2,300…

தமிழ் மூலிகை அருஞ்சொற்பொருள் THAMIL HERB GLOSSARY

A – வரிசை ABELMOSCHUS ESCULENTUS – வெண்டை ABELMOSCHUS MOSCHATUS – கந்துகஸ்தூரி ABIES WEEBBIANA – தாலிசப்பத்திரி ABRUS FRUITILOCULUS – வெண்குந்திரி, விடதரி ABRUS PRECATORIUS – குண்றிமணி ABULITUM INDICUM – துத்தி ACACIA ARABICA – கருவெல்லம் ACACIA CONCUNA – சீக்காய், சீயக்காய் ACACIA PENNATA –…

பழந்தமிழர் போரியல்

பழந்தமிழர் போரியல்

தமிழர் தொல்காப்பியக் காலந்தொட்டே போர்க்கருவிகளைக் கையாள்வதிலும், அவற்றை வடிவமைத்துக் கொள்வதிலும் பழக்கமுடையவராக இருந்துள்ளனர். “வில்லும் வேலும் கழலும் கண்ணியும் தாரும் மாலையும் தேரும் மாவும் மன்பெறு மரபின் ஏனோர்க்கும் உரிய” – தொல்காப்பியம், பொரு. மரபி. 628. பண்டைக்காலத்தில் நிலப்படையானது நான்கு வகைகளாகக் பிரிக்கப்பட்டிருந்தது. அவை: ௧) கரிப்படை (யானைப்படை), ௨) பரிப்படை (குதிரைப்படை), ௩)…

அணியிலக்கணம் – தொடர்- 60

அணியிலக்கணம் – தொடர்- 60 ********************************* “தண்டியலங்காரம்” – பொருளணியியல் **************************************** தண்டியலங்காரம் – மூலமும் பழைய வுரையும் பொருளணியியல் – 36 ************************************* பரிவருத்தனை அணி ************************ தண்டியலங்காரத்தில் முப்பத்தியிரண்டாவதாகக் கூறப்படும் அணி, பரிவருத்தனை அணி ஆகும். ஒரு பொருளைக் கொடுத்து, வேறு ஒரு பொருளைக் கைம்மாறாகக் கொள்ளும் செய்தியைச் சொல்லுவது பரிவருத்தனை என்னும்…

Siddhar Rules சித்தர் நெறி

http://dinesh3737.blogspot.co.uk/2014/11/siddhar-rules_2.html Siddhar Rules சித்தர் நெறி  சித்தர் அடியார்க்கு நல்லார், சித்தன் என்னும் சொல்லுக்குப் பொருளாகச் சித்தன் கிருத கிருத்தியன்செய்ய வேண்டுவன வற்றைச் செய்து முடித்தவன், கன்மங்களைக் கழுவினவன் எண்வகைச் சித்திகளையும் உண்டாக்கின்றவன் என்று விளக்குகிறார். சித்தர்கள் கன்மங்களைக் கழுவி, எண்வகைச் சித்துகளை உண்டாக்கி, பக்தி நெறியல்லாத வேறொரு நெறியில் ஒழுகி இறைவனைக் கண்டு தெளிந்தனர்…

ஜோதிடத்தைக் கண்டுபிடித்தது தமிழனா?

ஜோதிடத்தைக் கண்டுபிடித்தது தமிழனா? Written by London swaminathan Research Article no. 1723; dated 16 March 2015 Up loaded at 13-12 London time சங்கத் தமிழ் நூல்களில் ஜோதிடம் பற்றிய குறிப்புகள் நூற்றுக் கணக்கில் உள்ளன. மிருகங்கள் கூட ஜோதிடம் பார்த்ததாக- சகுனம் பார்த்ததாக சங்கப் புலவர்கள் பாடி வைத்தனர். சம்ஸ்கிருதத்தில்…

அ – வரிசை

இரேவல் சின்னி — REVAL CINNI வேறு பெயர் – பேதிக் கிழங்கு, மஞ்சட் சீனிக் கிழங்கு, வரியாத்து கிழங்கு,நாட்டு ரேவல் சின்னி. ( RHEUME MODI, R. ACUMINATUM, R. AUSTRALE, R. MOORCRO OF TICANUM, R. SPECI FORME ) ஆங்கிலப் பெயர் – HIMALAYAN – RHUBARB தாவரவியல் பெயர்…

நயினாதீவில் முஸ்லீம்கள் ,,,,,பற்றிய ஒரு வரலாற்று தடம் .,,,,,,,,sivameakai

12 March · Edited · நயினாதீவில் முஸ்லீம்கள் ,,,,,பற்றிய ஒரு வரலாற்று தடம் .,,,,,,,, சர்வ மத சன்னிதியாய் திகழும் நயினாதீவில் முஸ்லீம் மக்களும் வாழ்கின்றார்கள் .இவர்கள் இந்த தீவுக்கு எப்பொழுது முதன் முதலில் வந்தார்கள் என்ற காலத்தை சரியாக கணிப்பிட்டு கூற முடியாவிட்டாலும் ,காலத்துக்கு காலம் முஸ்லீம்களின் வருகை என்பது ஈழ நாட்டில்…