சீனி வத்தாளை

சீனி வத்தாளை

சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு (சீனி வத்தாளை) சர்க்கரை வள்ளிக்கிழங்கு, ருசிக்க மட்டும் சுவையானதல்ல, இதயத்தின் செயல்பாட்டிற்கும் நன்மை பயக்கும். இதில் நிறைய மாச்சத்தும், நோய் எதிர்பொருட்களும் உள்ளன.  சர்க்கரை வள்ளிக் கிழங்கின் தாவரவியல் பெயர் இபோமோயா பட்டடாஸ். இந்த கிழங்கு நிஜத்தில் தாவரத்தின் வேர்ப் பகுதியாகும். இது வெப்பமண்டலத்தில் விளையும் தாவர வகை. சிவப்பு, சாம்பல், வெள்ளை,…

தூதுவளை

தூதுவளை

மூலிகையின் பெயர் – தூதுவளை வேறு பெயர்கள் – தூதுவளை, தூதுளம், தூதுளை தாவரப் பெயர்கள் – Solanum Trilubatum வளரியல்பு – இது வெப்பம் உண்டாக்கி, கபம் நீக்கி தமிழகம் எங்கும் தன்னிச்சையாக வளர்கிறது. வீட்டுத் தோட்டத்திலும் வளர்ப்பதுண்டு. இது ஊதாநிறப் பூக்களையும், உருண்டையான பச்சை நிறக் காய்களையும் (சுண்டைக்காய் மாதிரி) இருக்கும் சிவப்புப் பழங்களையும்…

வெந்தயம் fenugreek seeds

வெந்தயம் fenugreek seeds

மூலிகையின் பெயர் – வெந்தயம் தாவரப்பெயர் – TRIGONELLA FOENUM GTAECUM தாவரக்குடும்பம் – FABACEAE பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை தண்டு, விதை வளரியல்பு – வெந்தயம் எந்த ஆண்டில் கண்டுபிடித்தார்கள் என்று தெரியவில்லை. இதன் தாயகம் கிழக்கு ஐரோப்பா மற்றும் எத்தியோப்பியாவாக இருக்கலாம் என்று கருதப்படுகிறது. வெந்தயம் அதிகமாகப் பயிரிடும் நாடுகள் இந்தியா,…