கோணற்புளி

கோணற்புளி

மூலிகையின் பெயர் – கோணற்புளி தாவரவியல் பெயர் –Pithecellobium dulce தாவரகுடும்பம் – Fabaceae வேறு பெயர்கள்  – கோணப் புளியங்காய், கோணக்காய், சீனிப்புளியங்காய், கொடுக்காய்ப்புளி, Manila Tamarind பயன்தரும் பாகங்கள்  – இலை, பூ, காய், பழம், மரம். சங்க இலக்கியத்தில் தமிழர்களின் தொன்மையான மரங்களில் ஒன்றாக கொடுக்காய்ப்புளி மரம் குறிப்பிடப் பட்டுள்ளது. இந்த மரத்தின் காய்கள் எளிதில் உதிராது என்பதால் ‘உகா…

இலவு - முள்ளிலவு

இலவு – முள்ளிலவு

மூலிகையின் பெயர் – இலவு மரம் தாவரவியல் பெயர் – BOMBAX PENTANDRUM(OR) ERIODENDRON ANFRACTUOSUM வேறு பெயர்கள் – இலவம், CAPOK TREE, WHITE SILK COTTON TREE பயன்தரும் பாகங்கள்  – இலை, பூ, வித்து, பட்டை, பிசின், பஞ்சு, வேர் வளரியல்பு – இது இந்தியாவில் உஷ்ணப் பிரதேசங்களில் வளரும் மரவகையைச் சேர்ந்தது.    …

தொட்டாற் சுருங்கி

தொட்டாற் சுருங்கி

மூலிகையின் பெயர் – தொட்டாற் சுருங்கி தாவரப்பெயர் – MIMOSA PUDICA தாவரக்குடும்பம் – FABACEAE வேறு பெயர்கள் – நமஸ்காரி, தொட்டால் சிணுங்கி, காமவர்த்தினி பயன்தரும் பாகங்கள் – இலைகள் மற்றும் வேர்கள். வளரியல்பு – தொட்டால் சுருங்கி தமிழ் நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் ஈரப்பதமான இடங்களில் தானே வளரக் கூடியது. இது தரையில் படர்ந்து…

நட்சத்திரங்களுக்குரிய மூலிகை தாவரங்கள்

நட்சத்திரங்களுக்குரிய மூலிகை தாவரங்கள்

பாரம்பரிய மருத்துவ முறைகள் அனைத்துமே வான சாஸ்திரத்தை அடிப்படையாக கொண்டவை. அதன் ஒரு பகுதியாக 12 இராசிகளுக்கும் 9 நட்சத்திரங்களுக்கும் உரிய மூலிகைகள் வகைப்படுத்தபட்டு உள்ளன. உதாரணமாக பரணி ந்ட்சத்திரத்திற்கு நெல்லி உகந்த தாவரமாக சொல்லப்பட்டு உள்ளது. இதேபோல் ஒவ்வொரு நட்சத்திரதிற்கு உரியவர்கள் அந்தந்த தாவரங்களை வழிபட்டு வந்தால் நல்ல பலன் கிடைக்கும். -penmai.com  

வெடிக்காய் செடி / சிலந்தி நாயகம்

வெடிக்காய் செடி / சிலந்தி நாயகம்

மூலிகையின் பெயர் – சிலந்தி நாயகம் தாவரப்பெயர் – ASYSTASIA GANGETICA தாவரக்குடும்பம் – ACANTHACEAE பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை, பூ, பிஞ்சு. வளரியல்பு – சிலந்தி நாயகம் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும். முக்கியமாக சாலையோரங்களில், ஆற்றங்கரைகளில், ஈரமான களிமண் நிலங்களிலும் அதிகமாகக் காணபடும். இதன் பிறப்பிடம் இந்தியா, மலேசியா மற்றும் ஆபிரிக்கா….

செண்பகமரம்

செண்பகமரம்

மூலிகையின் பெயர் – செண்பகமரம் தாவரப்பெயர் – MICHELIA CHAMPACA தாவரக்குடும்பம் – MAGNOLIACEAE பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை, பூ, பட்டை, வேர். வளரியல்பு – செண்பகமரம் மணல் பாங்கான இடத்தில் நன்கு வளரும். மற்ற வளமான இடங்களில் அழகுக்காகவும், பூங்காவிலும் தோட்டங்களிலும் வளர்ப்பார்கள். செண்பகம் பிறப்பிடம் இந்தியா. பின் மற்ற நாடுகளான கலிப்போர்னியா,…

நாரத்தை / நார்த்தம் பழம்

நாரத்தை / நார்த்தம் பழம்

மூலிகையின் பெயர் – நாரத்தை வேறு பெயர்கள் – நார்த்தம் பழம், நார்த்தங்காய், நார்த்தை பயன்தரும் பாகங்கள் – வேர், மலர், கனிகள் நாரத்தை மரங்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழக்கூடியவை. எல்லாக் காலங்களிலும் கிடைக்கும் இந்தப் பழங்கள் அளவில் பெரிதாக காணப்படும். காய்கள் நன்கு பச்சையாக இருக்கும். நன்கு பழத்த பழம் மஞ்சள், பச்சை…

உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் மந்தாரை

உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் மந்தாரை

மூலிகையின் பெயர் – மந்தாரை தாவரப்பெயர் – Bauhinia Purpurea, Linn. தாவரக்குடும்பம் – Caesalpiniaceae பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை, பூ, வேர், பட்டை வேறுபெயர்கள் – காஞ்சனாரம் வளரியல்பு – ‘மந்தாரை உள்ள வரை நொந்தாரைக் காண முடியாது’ என்று ஒரு சித்தமருத்துவப் பழமொழியே உண்டு. அந்தளவுக்கு மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது மந்தாரை. சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் மந்தாரை இலைகளைச் சேர்த்து…