வெடிக்காய் செடி / சிலந்தி நாயகம்

வெடிக்காய் செடி / சிலந்தி நாயகம்

மூலிகையின் பெயர் – சிலந்தி நாயகம் தாவரப்பெயர் – ASYSTASIA GANGETICA தாவரக்குடும்பம் – ACANTHACEAE பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை, பூ, பிஞ்சு. வளரியல்பு – சிலந்தி நாயகம் தமிழ்நாட்டில் எல்லா இடங்களிலும் காணப்படும். முக்கியமாக சாலையோரங்களில், ஆற்றங்கரைகளில், ஈரமான களிமண் நிலங்களிலும் அதிகமாகக் காணபடும். இதன் பிறப்பிடம் இந்தியா, மலேசியா மற்றும் ஆபிரிக்கா….

செண்பகமரம்

செண்பகமரம்

மூலிகையின் பெயர் – செண்பகமரம் தாவரப்பெயர் – MICHELIA CHAMPACA தாவரக்குடும்பம் – MAGNOLIACEAE பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை, பூ, பட்டை, வேர். வளரியல்பு – செண்பகமரம் மணல் பாங்கான இடத்தில் நன்கு வளரும். மற்ற வளமான இடங்களில் அழகுக்காகவும், பூங்காவிலும் தோட்டங்களிலும் வளர்ப்பார்கள். செண்பகம் பிறப்பிடம் இந்தியா. பின் மற்ற நாடுகளான கலிப்போர்னியா,…

நாரத்தை / நார்த்தம் பழம்

நாரத்தை / நார்த்தம் பழம்

மூலிகையின் பெயர் – நாரத்தை வேறு பெயர்கள் – நார்த்தம் பழம், நார்த்தங்காய், நார்த்தை பயன்தரும் பாகங்கள் – வேர், மலர், கனிகள் நாரத்தை மரங்கள் நூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் வாழக்கூடியவை. எல்லாக் காலங்களிலும் கிடைக்கும் இந்தப் பழங்கள் அளவில் பெரிதாக காணப்படும். காய்கள் நன்கு பச்சையாக இருக்கும். நன்கு பழத்த பழம் மஞ்சள், பச்சை…

உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் மந்தாரை

உடலுக்குக் குளிர்ச்சி தரும் மந்தாரை

மூலிகையின் பெயர் – மந்தாரை தாவரப்பெயர் – Bauhinia Purpurea, Linn. தாவரக்குடும்பம் – Caesalpiniaceae பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை, பூ, வேர், பட்டை வேறுபெயர்கள் – காஞ்சனாரம் வளரியல்பு – ‘மந்தாரை உள்ள வரை நொந்தாரைக் காண முடியாது’ என்று ஒரு சித்தமருத்துவப் பழமொழியே உண்டு. அந்தளவுக்கு மருத்துவ குணங்களை கொண்டுள்ளது மந்தாரை. சென்னை போன்ற பெருநகரங்களில் மந்தாரை இலைகளைச் சேர்த்து…

நிலாவாரை / சென்னா

நிலாவாரை / சென்னா

மூலிகையின் பெயர் – நிலாவாரை / சென்னா SENNA தாவரப்பெயர் – CASSIA ANGUSTIFOLIA தாவரக்குடும்பம் – LEGUMINOSAE பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை,காய்கள். வேறுபெயர்கள் – நிலாவாரை, நிலாவக்காய். வகைகள் – C.acutifolia, C.obovata. C.itlica. ALFT – 2 senna. வளரியல்பு – நிலாவாரை தென் அரேபியாவைப் பிறப்படமாகக் கொண்டது. இந்தியா, தென்…

சீமை அகத்தி

சீமை அகத்தி

மூலிகையின் பெயர் – சீமைஅகத்தி தாவரப்பெயர் – CASSIA ALATA தாவரக்குடும்பம் – FABACEAE,(CAESALPINACEAE) வேறு பெயர்கள் – மெழுகவத்திப்புதர், மெழுகுவத்திப் பூ, காட்டுச் சென்னா, கிருஸ்மஸ் மெழுகுவர்த்தி, ஏழு தங்க மெழுகுவர்த்தி. பயன்தரும் பாகங்கள் -இலை, பட்டை, பூக்கள் மற்றும் விதை. வளரியல்பு – இந்த சீமை அகத்தி தமிழ்நாட்டில் தென் மாவட்டத்தில் அதிகமாக…

ஐயம்பனா

ஐயம்பனா

மூலிகையின் பெயர் – ஐயம்பனா வேறு பெயர்கள் – Apana, Ayapana, Inpana தாவரப் பெயர்கள் – Eupatorium Triplinerve வளரும் தன்மை – இது ஒரு அரிதான மூலிகைச் செடி. இது முதன்முதலில் மெக்சிகோ நாட்டை பூர்விகமாகக் கொண்டது. இது அங்கிருந்து மற்ற நாடுகளுக்குப் பரவியது. இது மருத்துவ குணமுடைய செடி. 30 முதல்…

கஞ்சாங்கோரை

கஞ்சாங்கோரை

மூலிகையின் பெயர் – கஞ்சாங்கோரை தாவரப்பெயர் – OCIMUM CANUM தாவரக் குடும்பம் – LAMIACEAE பயன்தரும் பாகங்கள் – இலை, விதை, பூ. வேறு பெயர்கள் – நாய் துளசி, சங்கரத்துளசி மற்றும் பேய் துளசி. வளரியல்பு – கஞ்சாங்கோரை ஒரு சிறு செடியினம். எல்லா வகை பண்ணிலும் வளர்வது. எதிரடுக்கில் அமைந்த நல்ல…